اتمام ساخت یک پروژه دیگر توسط شرکت شکوفا صنعت پویا

مراحل ساخت یک پروژه دیگر توسط شرکت شکوفا صنعت پویا به پایان رسید و این پروژه به محل نصب منتقل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شکوفا صنعت پویا؛ مراحل ساخت پروژه اجکتور استک (Ejector Stack) توسط شرکت شکوفا صنعت پویا به پایان رسید و این پروژه به محل نصب منتقل شد.

اجکتور استک (ES) ساخته شده در شرکت شکوفا صنعت پویا با ارتفاع بیش از ۵۰ متر، حداقل قطر ۳ و حداکثر قطر ۶، با وزن ۹۰ تن جهت حمل هر چه بهتر توسط این مجموعه با در نظر گرفتن نحوه نصب، در ۷ قسمت مجزا ساخته شده است.

ساخت این قطعات با توجه به مونتاژ و حجم جوش بالا در مدت زمان ۶ ماه به پایان رسید. همچنین با توجه به کاربری این قطعات، پوشش ۴۵۰ درجه جهت رنگ‌آمیزی استفاده شده است.

شایان ذکر است، در بهره‌برداری از کوره‌های احیا با دمای بالا با استفاده از یک اجکتور استک (ES)، کشش لازم برای خروج گازها را فراهم می‌کنند.