بررسی فرصت‌های همکاری دو شرکت شکوفا صنعت پویا و کوثر صنعت‌ومعدن کاوه

مدیرعامل شرکت کوثر صنعت‌ومعدن کاوه با حضور در شرکت شکوفا صنعت پویا به بررسی زمینه‌های همکاری مشترک میان دو شرکت پرداخت.

به گزارش روابط عمومی شرکت شکوفا صنعت پویا؛ آقای مهدی هاشمیان مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت کوثر صنعت‌ومعدن کاوه که در حوزه ماشین‌آلات و تجهیزات معادن فعالیت می‌کند، با حضور در شرکت شکوفا صنعت پویا و در دیدار با آقای علیرضا پویان رییس هیات مدیره گروه صنعتی پویان و مهندس بیدختی قائم مقام این شرکت، به بررسی زمینه‌های همکاری مشترک میان دو شرکت پرداخت.

تعامل و همکاری مشترک در زمینه بهره‌مندی از ظرفیت‌های طرفین برای رسیدن به توسعه علمی و صنعتی و همچنین انجام پروژه بصورت مشترک، یکی از دیگر اهداف این دیدار بود.

در پایان این جلسه آقای هاشمیان به اتفاق مهندس بیدختی، از خط تولید دو شرکت شکوفا صنعت پویا و خودروسازان شکوفاصنعت پویا بازدید کردند.