شکوفا صنعت پویا جزو ده مجموعه برتر کمیته حفاظت فنی و بهداشت کرمان

شرکت شکوفا صنعت پویا جزو ده مجموعه برتر کمیته حفاظت فنی و بهداشت کرمان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شکوفا صنعت پویا؛ مراسم تجلیل از کمیته‌های حفاظت فنی برتر شهرستان کرمان در سالن همایش‌ کارخانه پارچه فاستونی آسیا در کرمان با حضور مدیران کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و شهرستان کرمان و جمعی از مدیران حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست مجموعه‌های مختلف شهرستان کرمان برگزار شد که شرکت شکوفا صنعت پویا جزو ۱۰ مجموعه برتر کمیته حفاظت فنی و بهداشت کرمان قرار گرفت.

کاهش نرخ حوادث گروه صنعتی پویان در سال ۱۴۰۱، مرتب برگزار کردن کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهیانه، تعامل با مسئولین اداره کار استان و شهرستان، شرکت در برنامه‌های مختلف اداره کار، بحث آموزش و فرهنگسازی ایمنی در مجموعه، بهبود بیشتر و بهتر مسائل مربوط به حوزه HSE در راستای صیانت از نیروی انسانی، کنترل بیماری‌های شغلی پرسنل و به حداقل رساندن عوامل زیان‌آور فیزیکی، شیمیایی و ارگونومی، عواملی هستند که در کسب این عنوان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

مهندس بیدختی قائم مقام شرکت شکوفاصنعت پویا به نمایندگی از این گروه صنعتی و کمیته حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار این مجموعه، لوح تقدیر را دریافت کرد.

شایان ذکر است رسول سعید مسئولیت کمیته حفاظت فنی ایمنی و بهداشت کار شرکت شکوفا صنعت پویا را برعهده دارد.