باید به فکر رونق صادرات و تولید کالاهای پرمصرف باشیم

باید به فکر رونق صادرات و تولید کالاهای پرمصرف باشیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات یکی از الزامات صنعت فولاد است و برای افزایش درآمد و ارز آوری