• نام پروژه: سالن ذوب توسعه آهن گل گهر سیرجان
  • کارفرما: فکور صنعت تهران
  • موقعیت مکانی: کرمان، سیرجان
  • وزن (تن): 27500