• نام پروژه: مخازن انبارش آهک مس سرچشمه
  • کارفرما: شرکت مولیبدن
  • موقعیت مکانی: کرمان، سرچشمه
  • وزن (تن): 405