• نام پروژه: Spark Arrestor جهان فولاد سیرجان
  • کارفرما: شرکت فن آوران معادن و فلزات MMTE
  • موقعیت مکانی: کرمان، سیرجان
  • وزن (تن): 400