• نام پروژه: ترانسفرتاور ، گالری و ریل وی مس خاتون آباد
  • کارفرما: مشارکت مشیران - رونین
  • موقعیت مکانی: خاتون آباد
  • وزن پروژه: 520