طراحی و ساخت انواع مبدل های حرارتی و تجهیزات انتقال مواد

ساخت مبدل های حرارتی

یکی دیگر از توانایی های شرکت شکوفا صنعت پویا ساخت مبدل های حرارتی می باشد. نقشه ها و اطلاعات قرار داده در این قسمت مربوط به مبدل حرارتی کارخانه فروسیلیسیوم می باشد که از دیگر تجربه های موفق این شرکت می باشد. این مبدل حرارتی درپی فعل و انفعالات صورت گرفته داخل محوطه Furnace توسط الکترودهای آبگرد و با 60KA (آمپر) نیروی وارده از هر الکترود و ایجاد دمای 1500 درجه سانتیگراد در سیستم ، هنگام احیاء آهن و ترکیب سیلیس و خروج ذوب به سمت ladleها ، گازهای متساعد به همراه فروسیلیس میکرونیزه از دودکش خارج و با فن های مکنده در انتهای سیستم غبارگیری از سیستم خارج می شوند. در این بین از آنجایی که حساسیت کیسه های غبارگیر حداکثر تا 200 درجه سانتیگراد می باشد ؛ یک سیستم خنک کننده با لوله های U شکل و به تعداد زیاد در مسیر قرارگرفته می شود تا همانند یک رادیاتور هوا خنک با عبور غبار و دود از این سیستم U-Tube دما به زیر 200 درجه سانتیگراد برسد. تجهیز U-Tube Air Cooler ساخته شده از لوله هایی با ضخامت Tube = 2.5mm & Headers = 6mm قادر است تا دما را به سرعت با هوای مجاور مبادله نماید.