طراحی و ساخت انواع تجهیزات و سازه های فلزی سنگین

یکی از روش های افزایش راندمان در معادن و کارخانجات، استفاده بهتر از زمان و انتقال سريع و مطمئن مواد می باشد. امروزه به کمک تکنولوژی این امر با نیروی کار کمتر و سرعت بیشتر صورت می گیرد. در همین راستا استفاده از قطعات و تجهیزات انتقال مواد از جمله انواع شوت، داکت، هاپر، ساپورت، تبدیل و... بسیار حائز اهمیت می باشد. شرکت شکوفا صنعت پویا دارای قدرت فنی و توانمندی بالا، در امر تامین قطعات و ساخت تجهیزات انتقال مواد می باشد. در ادامه نمایی برخی از این تجهیزات، در حین تولید نشان داده شده است.