طراحی و ساخت انواع پایپ رک و تاور

درجه حرارت و میزان رطوبت گاز غباردار ورودی در الکتروفیلترها و فیلترهای کیسه ای پایین دست جریان، برعملکرد تجهیزات غبار گیری تاثیر بسزایی دارد. برج های خنک کن با ایجاد شرایط ویژه و پاشش آب سبب کاهش دما و افزایش رطوبت می شوند. این سیستم می تواند دمای گاز ورودی به فیلترها را (در الکتروفیلترها را تا دمای 150 درجه سانتی گراد و در فیلترهای کیسه ای تا دمای مطلوب طراحی) کاهش دهد. استفاده از سیستم های پاشش آب با نازل های فشار بالا سبب می شود، سطح فیلتراسیون تا حد قابل توجهی کاهش یابد.